Bilag: Klik 
 
 

Endelig dagsorden til Generalforsamling i BK Amager

Generalforsamling torsdag d. 19. maj 2016 kl. 19.00

Sted: Klublokalet Amager Hallen indgang D

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Budget for det kommende år

5. Behandling af indkommende forslag

Ø Ingen forslag modtaget.

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ø Susanne Bay

Ø Torben Bo Højman

8. Valg af ekstern revisor

9. Fastsættelse af kontingent

10. Evt.

11. Uddelingen af Klussmann pokalen – uddeles ved klub festen

Indkommende forslag til behandling under pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d.11. maj 2016

Alle dokumenter/bilag til brug på generalforsamlingen vil blive uploade på KlubModul under Info fra bestyrelsen -Generalforsamling 2016.

Bestyrelsen ønsker at behandle punkt 9. på dagsordnen før punkt 5.

Forslag skal sendes til:

Claus Jensen,

Oberst Kochs Alle 14 A,

2770 Kastrup eller

mail - formand@bkamager.dk Endelig dagsorden vil blive offentliggjort på www.bkamager.dk d. 11. maj 2016

 
Banner